ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΙΝΗΜΑΤOΘΕΑΤΡΟ ΟΛΥΜΠΙΟΝ

ΚΟΖΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 13

τηλ 2461022121, chalkmaria@gmail.com