ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Από 1η Ιουνίου 2022 η είσοδος στον κινηματογράφο γίνεται  χωρίς επίδειξη πιστοποιητικών και η χρήση της μάσκας δεν είναι υποχρεωτική.

OLYMPION L H WHITE 460p